Vá xe hơi tận nơi

Vá xe hơi tận nơi nhanh nhất trong mùa dịch Covid-19

Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, gây nhiều trở ngại về mặt di chuyển. Tuy nhiên, những sự cố vỏ lốp ô tô sẽ vẫn xuất hiện bất chấp phong tỏa hay giãn cách xã hội. Và nhu cầu tìm thấy nơi vá xe hơi tận nơi nhanh nhất trong khoảng thời gian này càng trở nên cấp thiết. Hiểu được thực tế này, công ty vaxeluudong.com (hotline 0937.277.199) đã nhanh chóng cải tiến quy trình phục vụ, vừa đảm bảo chất lượng dịch vụ, vừa phòng chống dịch hiệu quả.

Hơn 10 năm qua, công ty luôn mang đến cho khách hàng những dịch vụ vá xe lưu động chất lượng cao.

Giờ đây, chất lượng ấy còn đi kèm sự an tâm về sức khỏe khi lựa chọn dịch vụ vá xe hơi tận nơi mùa Covid.

1. Trang bị bảo hộ an toàn cho nhân viên

Để đảm bảo chất lượng phục vụ trong mùa dịch, công ty đã đầu tư đầy đủ trang bị bảo hộ cho toàn công ty

 • Găng tay y tế, găng tay bảo hộ
 • Nước sát khuẩn cho nhân viên và cho cả khách hàng
 • Khẩu trang y tế, kính che giọt bắn
 • Mở rộng không gian văn phòng để các nhân viên có thể ăn uống, di chuyển đảm bảo khoảng cách an toàn.

Đồng thời quán triệt tư tưởng đề cao an toàn trong từng thời khắc phục vụ khách hàng.

Đáp lại sự quan tâm đó, tập thể vaxeluudong.com luôn nghiêm tắc tuân thủ quy định.

Vì sức khỏe của chính mình, của khách hàng và của đồng nghiệp.

2. Bố trí nhân sự trực vá xe hơi tận nơi 24/7

Do dịch bệnh hạn chế tụ tập đông người nên công ty bố trí đội ngũ vá xe hơi tận nơi trực theo ca.

 • Mỗi ca trực kéo dài 8 tiếng
 • Sau mỗi ca đều sẽ khử khuẩn cho nhân viên ra về hoặc đến trực ca sau.
 • Chuẩn bị suất ăn trưa, chiều hoặc tối để nhân viên không phải ra ngoài mua thức ăn, hạn chế tiếp xúc trong mùa dịch.

Nếu trước đây những nhân sự không trong ca trực vẫn có thể lên công ty thì giờ đây điều này tuyệt đối cấm.

Công ty đảm bảo không tụ tập quá 5 người

Trong đó đa phần là anh em bên tổ kỹ thuật, tác nghiệp tại hiện trường.

Những nhân viên bộ phận hành chính, tổng đài, kế toán… sẽ làm việc tại nhà.

Mọi thông tin liên lạc nội bộ được truyền tải thông qua ứng dụng trực tuyến trên điện thoại, vừa nhanh, vừa an toàn.

Vá xe hơi tận nơi

An tâm lựa chọn vá xe hơi tận nơi  tại HCM trong mùa dịch

3. Đảm bảo tốc độ cùng chất lượng dịch vụ

Sự chuẩn bị và triển khai đồng bộ được áp dụng ngay từ khi giãn cách xã hội lần đầu tiên.

Nhờ vậy, dịch vụ vá xe hơi tận nơi tại công ty vẫn đảm bảo tốc độ và chất lượng như mọi ngày.

 • Mỗi ca trực luôn có mặt chuyên viên kỹ thuật giàu kinh nghiệm
 • Phương tiện di chuyển được bảo trì thường xuyên, đảm bảo vận hành tốt mọi lúc
 • Thiết bị, phụ tùng, máy móc vá xe hơi tận nơi được chuẩn bị đầy đủ trong kho

Với những ca trực tối, bộ phận kho sẽ sắp xếp sẵn những nhóm thiết bị cho những trường hợp phổ biến.

Khi có yêu cầu phát sinh, đội ngũ kỹ thuật có thể nhanh chóng có đủ trang bị cần thiết.

Đây cũng là một trong những cách làm khoa học mang lại hiệu quả cao về mặt thời gian.

Khi tiếp cận khu vực ô tô, chuyên viên kỹ thuật sẽ tiến hành:

 • Yêu cầu khách hàng đeo khẩu trang và xịt nước sát khuẩn
 • Trực tiếp kiểm tra tình hình vỏ xe hơi một lần nữa
 • Xác định phương án, bố trí lực lượng, lựa chọn thiết bị máy móc
 • Nhanh chóng triển khai công tác vá xe hơi tận nơi

Kết hợp sự hỗ trợ của trang thiết bị hiện đại, cùng trình độ chuyên môn cao

Vỏ xe hơi của khách hàng sẽ nhanh chóng khôi phục như ban đầu.

4. Mức giá tốt nhất thị trường mọi thời điểm

Với khách hàng, tìm được dịch vụ vá xe hơi tận nơi

 • Tốc độ nhanh chóng
 • Chất lượng tốt

trong mùa dịch đã là tuyệt vời lắm rồi.

Nhưng công ty vẫn luôn cố gắng mang đến lợi ích tài chính cho khách hàng.

Bằng nỗ lực của cả tập thể, công ty vẫn đủ khả năng cung cấp mức giá tốt nhất thị trường như bao lâu nay.

Làm kinh doanh ai cũng mong muốn kiếm nhiều lợi nhuận.

Nhưng trong tình hình dịch bệnh hiện nay, cùng nhau chung tay vượt qua giai đoạn khó khăn này là mong muốn của toàn xã hội.

mức giá vá xe hơi tận nơi tiết kiệm chính là một phần đóng góp nhỏ bé mà công ty mong muốn gửi đến khách hàng của mình.

Chỉ cần liên lạc hotline 0937.277.199 – khách hàng hãy yên tâm vì luôn có vaxeluudong.com đồng hành

***************************************

Bản dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh bằng google dịch

The fastest car patching in the Covid-19 season

The Covid-19 epidemic is complicated, causing many obstacles in terms of transportation. However, car tire problems will still appear despite the blockade or social distancing. And the need to find the fastest car repair place in this period of time becomes even more urgent. Understanding this fact, vaxeluudong.com company (hotline 0937.277.199) has quickly improved the service process, both ensuring service quality and effective epidemic prevention.

Over the past 10 years, the company has always provided customers with high-quality mobile car repair services.

Now, that quality also comes with peace of mind when choosing a car patching service in the Covid season.

1. Safety equipment for employees

To ensure the quality of service during the epidemic season, the company has fully invested in protective equipment for the whole company

Medical gloves, protective gloves
Disinfectant water for staff and customers
Medical masks, drop glasses
Expand the office space so that employees can eat, drink and move to a safe distance.
At the same time, thoroughly grasp the thought of promoting safety in every moment of serving customers.

In response to that concern, vaxeluudong.com collective always strictly complies with regulations.

For your own health, that of customers and colleagues.

2. Arranging personnel to repair cars on-site 24/7

Due to the limited gathering of people due to the epidemic, the company arranged a team to patch cars on-site on a shift basis.

Each shift lasts 8 hours
After each shift, staff will be disinfected for leaving or coming to the next shift.
Prepare lunch, afternoon or evening meals so that employees do not have to go out to buy food, limit contact during the epidemic season.
If in the past employees who were not on duty could still come to the company, now this is absolutely forbidden.

The company ensures not to gather more than 5 people

Most of them are brothers on the technical team, working on the scene.

The administrative staff, switchboard, accountant… will work from home.

All internal communications are transmitted through an online application on the phone, both fast and secure.

Peace of mind choosing to patch your car on the spot   in HCM during the epidemic season

3. Ensure speed and quality of service

Synchronous preparation and implementation have been applied since the first time of social distancing.

As a result, the on-site car patching service at the company still ensures the same speed and quality as every day.

Each shift is always present with experienced technicians kỹ
Vehicles are regularly maintained, ensuring good operation at all times
Equipment, spare parts, car patching machines are fully prepared in stock
For night shifts, the warehouse department will arrange groups of equipment for common cases.

When requirements arise, the technical team can quickly have the necessary equipment.

This is also one of the ways to do science with high efficiency in terms of time.

When approaching the car area, the technician will conduct:

Require customers to wear masks and spray disinfectant
Directly check the condition of the car shell again
Determine the plan, arrange forces, select equipment and machinery
Quickly deploy car patching work on the spot
Combined with the support of modern equipment, with a high level of expertise

The customer’s car cover will be quickly restored to its original state.

4. The best price in the market at all times

For customers, find a car repair service on the spot

Fast speed
Good quality
During the pandemic, it’s been great.

But the company always tries to bring financial benefits to customers.

By the efforts of the whole team, the company is still able to provide the best price in the market as ever.

Everyone in business wants to make a lot of money.

But in the current epidemic situation, working together to overcome this difficult period is the desire of the whole society.

And the economical car patching price is a small contribution that the company wants to send to its customers.

Just contact the hotline 0937.277.199 – customers can rest assured because vaxeluudong.com always accompanies

Viết một bình luận